Prenosni odganjalec kun Kemo Electronic Marten repeller mobile | FG022

Prenosni odganjalec kun Kemo Electronic Marten repeller mobile | FG022

Sredstvo za odganjanje divjadi NEO - ARBIN (1 liter)

 

Sredstvo za odganjanje divjadi NEO - ARBIN (1 liter)

NEO - ARBIN je sredstvo, ki na določenem območju oddaja poseben vonj. Deluje približno 3 tedne v odvisnosti od vremena in letnega časa.

34,99 €
Razpoložljivost: Na zalogi (8) kos
SKU
21358

 

NEO-ARBIN

Opis produkta: NEO-ARBIN je sredstvo, ki na določenem območju oddaja poseben vonj. Deluje približno 3 tedne v odvisnosti od vremena in letnega časa.

Navodila za uporabo: krpe, spužve ali tervol omočiti z NEO-ARBINOM (cca. 20 ml na krpo), postaviti na količke ali stebre ograje v višini 0,5 do 1 metra in 3-6 metrov narazen na želenem območju. Po cca. 3-eh tednih ponovno omočiti.

NEO-ARBIN ne nanašati na rastline in preprečiti kapljanje po tleh.

Čas uporabe: celo leto

Navodila za varno rokovanje: za zaščito ljudi in okolja pred uporabo prebrati navodila za uporabo.

Varnostna navodila: Preprečiti kontakt s sredstvom. Nepravilna uporaba lahko povzroči nevarnost za zdravje.

Opozorilo: Sredstvo ne sme priti niti na kožo niti na rastline. Pri namakanju nosilnih krp, spužve ali tervola, uporabljati zaščitne rokavice iz nitril-kavčuka.

NEO-ARBIN ne uporabljati v bližini stanovanjskih objektov (odvisno os smeri vetra lahko vonj zanese na balkone, terase, ipd.). Prav tako paziti, da se uporablja na določeni razdalji od rastlin, obleke ter predmetov, ki se lahko navzamejo vonja.

Ravnanje z embalažo: embalažo in ostanke sredstva prepustiti pooblaščenemu prevzemniku nevarnih odpadkov.

Prva pomoč in navodila za zdravnika:

Splošna navodila: takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Pri vdihavanju: takoj na svež zrak. Zdravniku pokazati etiketo. Pri izgubi zavesti: prenesti žrtev v stabilnem položaju na boku L. Pri stiku s kožo: takoj oprati z vodo in milom in dobro izprati. Pri nadaljnjih težavah poklicati zdravnika. Pri stiku z očmi: Oči izpirati s tekočo vodo nekaj minut. Če draženje oči ne preneha poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Pri zaužitju: takoj poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. Zdravniku pokazati embalažo oz. etiketo in če je možno še varnostni list.

Jamstvo: ker na pogoje uporabe nimamo vpliva, jamčimo le za kvaliteto proizvoda. Ne moremo jamčiti za nepravilno skladiščenje ali za nepravilno uporabo proizvoda.